top of page

KırkMerdiven

Güncelleme tarihi: 22 Ara 2022

Kaleiçi’nden yat limanına erişimin önemli akslarından birinde bulunan Kırkmerdiven, hem bölgede yaşayanlar hem de yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 11. yüzyılda Venedikliler tarafından şehir merkezi ve yat limanı arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan ve aslında isminin aksine kırk dört basamağı bulunan bu taş merdiven,

Antalya’nın önemli bir kültürel mirasıdır.


17. yüzyılın ikinci yarısında (1671) Antalya’ya gelen Evliya Çelebi’nin yazılarında da kendine yer bulmuştur. Evliya Çelebi “... Ve bu büyük liman kapusından limana kırk ayak taş nerdü- barı ile enilir cenuba nazır bir kapıdır ve limanın oda ka- pusı şarka nazırdır...” diyerek Kırkmerdiven’i tarif etmek- tedir . Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde Antalya Kalesi'nin kapıları konusunda ise aşağıdaki satırlara rastlanır.


"Cümle halk bu kapıya muhtaçtır. Diğer üç kapı liman tarafına işler. Büyük liman kapısından limana kırk taş basamakla inilir. Güneye bakan bir kapıdır. Limanın Ova Kapısı doğuya bakar. Bu kapının beyaz mermer üstüne Frenkpesene (yabancılara ait) bir derviş tas- viri yapmışlardır. Bu tasvirin başucunda üç satır Yunanca yazılıdır...”

Konum📍

19 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page